PROJEKTY INSTALACJI DLA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH I ENERGETYKI ZAWODOWEJ Więcej PROJEKTY INSTALACJI DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM BIUROWYCH Więcej PROJEKTY INSTALACJI DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Więcej ANALIZY NUMERYCZNE CFD Więcej

ZAKRES USŁUG

PROJEKTOWANIE
 • instalacje wentylacji,
 • instalacji ogrzewania,
 • instalacji klimatyzacji,
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
 • instalacje oddymiania, napowietrzania,
 • instalacje gazowe i sprężonego powietrza,
 • źródła ciepła: wymiennikownie, kotłownie, OZE,
 • źródła chłodu: węzły wody lodowej, wieże chłodnicze,
 • sieci wody grzewczej,
 • projektowanie w BIM / Revit,
SYMULACJE CFD
 • symulacje pożarowe,
 • symulacje działania systemów HVAC,
 • symulacje oddziaływania wiatru,
 • symulacje propagacji zanieczyszczeń,
 • symulacje przepływów w rurociągach i kanałach,
 • symulacje przepływowe z wymianą ciepła.
INNE USŁUGI
 • modelowanie energetyczne budynków,
 • charakterystyki energetyczne, obliczenia bilansowe,
 • obliczenia kompensacyjne rurociągów,
 • nadzory autorskie,
 • zarządzanie projektami w zakresie branży instalacji sanitarnych,
 • koordynacja projektów w zakresie branży instalacji sanitarnych,
 • doradctwo techniczne, sprawdzanie / koreferowanie projektów,
 • tworzenie aplikacji obliczeniowych dla branży sanitarnej.