Inne Usługi

Większe inwestycje wymagają udziału wielu Projektantów, którzy oprócz kompetencji technicznych powinni cechować się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami organizacyjnymi, aby efektywnie zarządzać grupą ludzi podczas realizacji projektu. Dla zminimalizowania błędów lub pomyłek – dobrą praktyką jest także dwustopniowa weryfikacja dokumentacji projektowej zanim zostanie skierowana do realizacji. Jako doświadczeni specjaliści w branży, pomagamy naszym klientom w zarzadzaniu projektami oraz weryfikujemy dokumentacje sporządzoną przez innych.

Angażujemy się chętnie w procesy automatyzacji procesów obliczeniowych. Często zdarza się, że w firmach wiele osób wykonuje ręcznie obliczenia wg norm branżowych – można to usprawnić pisząc prosty program komputerowy, którego będzie można używać na każdym stanowisku w danej firmie i zaoszczędzić wiele godzin pracy.

Zapraszamy do współpracy.

DODATKOWY ZAKRES USŁUG
  • zarządzanie projektami w zakresie branży instalacji sanitarnych,
  • koordynacja projektów w zakresie branży instalacji sanitarnych,
  • doradztwo techniczne, sprawdzanie / koreferowanie projektów,
  • tworzenie aplikacji obliczeniowych dla branży sanitarnej,
  • modelowanie energetyczne budynków,
  • charakterystyki energetyczne, obliczenia bilansowe,
  • obliczenia kompensacyjne rurociągów,
  • nadzory autorskie.
Wszystkie usługi mogą być świadczone w języku angielskim