PROJEKTY INSTALACJI DLA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH I ENERGETYKI ZAWODOWEJ Więcej PROJEKTY INSTALACJI DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM BIUROWYCH Więcej PROJEKTY INSTALACJI DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Więcej ANALIZY NUMERYCZNE CFD Więcej

ZAKRES USŁUG

PROJEKTOWANIE
 • instalacje wentylacji,
 • instalacji ogrzewania,
 • instalacji klimatyzacji,
 • instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
 • instalacje oddymiania, napowietrzania,
 • instalacje gazowe i sprężonego powietrza,
 • źródła ciepła: wymiennikownie, kotłownie, OZE,
 • źródła chłodu: węzły wody lodowej, wieże chłodnicze,
 • sieci wody grzewczej,
 • projektowanie w BIM / Revit,
SYMULACJE CFD
 • symulacje pożarowe,
 • symulacje działania systemów HVAC,
 • symulacje oddziaływania wiatru,
 • symulacje propagacji zanieczyszczeń,
 • symulacje przepływów w rurociągach i kanałach,
 • symulacje przepływowe z wymianą ciepła.
INNE USŁUGI
 • modelowanie energetyczne budynków,
 • charakterystyki energetyczne, obliczenia bilansowe,
 • obliczenia kompensacyjne rurociągów,
 • nadzory autorskie,
 • zarządzanie projektami w zakresie branży instalacji sanitarnych,
 • koordynacja projektów w zakresie branży instalacji sanitarnych,
 • doradctwo techniczne, sprawdzanie / koreferowanie projektów,
 • tworzenie aplikacji obliczeniowych dla branży sanitarnej.
Wszystkie usługi mogą być świadczone w języku angielskim

NIEZBĘDNE MATERIAŁY DO WYCENY PROJEKTU INSTALACJI:

Przed wysłaniem zapytania należy upewnić się, że posiadają Państwo następujące materiały:

 • czytelny rysunek architektoniczny (min. koncepcja) w wersji PDF, edytowalnej lub model 3D,
 • plan zagospodarowania terenu z obrysem inwestycji,
 • opis zamierzenia inwestycyjnego: jaki to budynek, jakim celom służy, jaka jest powierzchnia użytkowa, na ile osób / użytkowników jest przeznaczony, wysokość budynku,
 • dla budynku przemysłowego: rodzaj / typ procesu produkcyjnego oraz informacja o statusie projektu technologii produkcji (czy jest juz zakończony, czy w trakcie, czy nawet sie nie rozpoczął?),
 • informacja jaki zakres projektu chcą Państwo nam powierzyć, celem sporządzenia wyceny,
 • oczekiwany termin lub przesłanie harmonogramu prac projektowych inwestycji, jeśli dostępne.

Informacja o powierzchni i typie budynku nie jest wystarczająca do obliczenia kosztów projektowania. Im więcej konkretnych i wiarygodnych informacji, tym korzystniejsza cena opracowania projektu (mniej kalkulacji ryzyk).

UWAGA: Minimalny czas przygotowania oferty to 3 dni robocze. Dla większych projektów – czas będzie odpowiednio dłuższy.